بازدید دکتر انصاری دبیر کل انجمن لوازم خانگی از غرفه امین طلایی

بازدید دکتر حبیب الله انصاری دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران از غرفه امین طلایی

 

دکتر حبیب الله انصاری دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران روز پنجشنبه 18 دی ماه 1393 در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران از غرفه امین طلایی بازدید کرد.

 

 

***